IZOBRAŽEVANJE

 

Eno glavnih področij dela Inštituta za probiotike in funkcionalno hrano je izobraževanje in osveščanje strokovnih in laičnih javnosti. Sodelavci Inštituta prirejamo strokovna srečanja s področja pomena probiotikov, prebiotikov in funkcionalne prehrane ter s svojimi prispevki s tovrstnimi vsebinami sodelujemo na številnih kongresih in izobraževanjih različnih strokovnih profesionalnih združenj.

Raziskave s terena so pokazale, da kljub številnim znanstvenim spoznanjem o ključni vlogi mikroorganizmov, ki živijo v našem telesu, predvsem v prebavilih, in kljub dokazom o praktičnih možnostih, ki jih predstavljajo probiotiki in prebiotiki v utrjevanju zdravja, preprečevanju in zdravljenju bolezni, obstaja veliko dvoma in nezaupanja tako med laiki kot med strokovnjaki različnih strok (medicinske, farmacevtske, prehranske). Zato je Inštitut v letu 2012 pričel s slovensko akcijo osveščanja strokovnih in laičnih javnosti o probiotikih in prebiotikih.

Ključni ciljni akcije:

 • Z  dokazi odpraviti skepso, da so prebiotiki in probiotiki znanstveno dokazano učinkoviti pri utrjevanju zdravja in zdravljenju nekaterih bolezni.
   
 • Poučiti ciljne javnosti, kakšne so lastnosti kakovostnih probiotikov in prebiotikov.
   
 • Poučiti ciljne javnosti, da so učinki probiotikov in prebiotikov specifični, se pravi, vezani na posamezno vrsto prebiotičnih oligosaharidov ali probiotičnih bakterijskih sevov.
   
 • Informirati ciljne javnosti, da ni univerzalnega prebiotika in probiotika, in da je za vsako indikacijo treba poseči po enem izmed tistih, ki imajo na tej indikaciji s kakovostnimi znanstvenimi raziskavami dokazano učinkovitost.
   
 • Informirati ciljne javnosti, kateri konkretni probiotiki in prebiotiki imajo znanstveno dokazano učinkovitost pri posamezni indikaciji.

Inštitut za probiotike in funkcionalno hrano organizira številne dogodke, ki predstavljajo velik korak naprej k razumevanju probiotikov in prebiotikov ter njihovih znanstveno dokazanih učinkov na zdravje.

Med naše najpomembnejše izobraževalne dogodke sodijo vsakoletni simpoziji o probiotikih in prebiotikih za slovenske strokovne javnosti. Podrobnosti o letošnjem, ki bo potekal 20. novembra na Pediatrični kliniki v Ljubljani, lahko najdete na naši spletni strani.

Od leta 2011 smo tudi soorganizator srečanj pediatričnih gastroenterologov jugovzhodne Evrope (South-Eastern European Pediatric Gastroenterology – SEEPEG). Zadnje srečanje tega združenja smo organizirali lani v Beogradu.

Za zunanje naročnike iz gospodarstva organiziramo in izvajamo tudi usmerjena strokovna izobraževanja njihovih sodelavcev ali informativno-promocijska izobraževanja za ciljne skupine, ki jim želijo podati specifične informacije o svojih izdelkih. Pri slednjih upoštevamo strokovna in etična načela. Vse trditve, ki jih posredujemo javnostim, temeljijo na jasnih, preverljivih in objavljenih znanstvenih spoznanjih.