O INŠTITUTU

 

Vse, kar imamo, lahko nosimo s seboj.

To je znanje. Inštitut za probiotike in funkcionalno hrano se ukvarja z raziskovanjem, organizacijo strokovnih srečanj, izdajanjem publikacij, s poučevanjem in  svetovanjem na področjih, kjer hrana predstavlja pomemben element ohranjanja zdravja in zdravljenja bolezni.

Probiotiki, specifični živi mikroorganizmi, ki zaužiti v zadostni količini koristno vplivajo na zdravje, in prebiotiki, snovi, ki spodbujajo rast ter aktivnost koristnih mikroorganizmov v prebavilih, so najpomembnejše, a ne edino področje našega delovanja. Vedno pogosteje imamo opravka s specializirani živili in s prehranskimi dopolnili, katerih namen je koristen vpliv na zdravje, zmanjševanje tveganja za določene bolezni ali del zdravljenja le-teh.

Z mrežo vrhunskih strokovnjakov s področij medicine, živilstva, biotehnologije, mikrobiologije, informacijskih tehnologij in organizacije izvajamo projekte s področja znanosti in njenih aplikacij v proizvodnjo, strokovnega svetovanja partnerjem, usmerjenega izobraževanja, informiranja strokovnih in laičnih javnosti. Naše vodilo je, da vse naše dejavnosti temeljijo na trdnih znanstvenih spoznanjih različnih strok (evidence-based) in da svoje znanje prenašamo na širok krog poslovnih partnerjev ter končnih uporabnikov.