RAZISKAVE IN RAZVOJ

 

Znanstvenoraziskovalno delo je ena poglavitnih dejavnosti našega inštituta. Inštitut načrtuje in organizira raziskave s področja bazičnih znanosti, razvoja novih probiotičnih sevov in učinkovin s prebiotičnimi lastnostmi, predvsem pa klinične raziskave na področju vloge črevesne mikrobiote pri fizioloških procesih in nastanku bolezni ter na področju praktične uporabe probiotikov in prebiotikov.

Ukvarjamo se z raziskavami, ki smo jih zasnovali sami in so plod osebne iniciative naših raziskovalcev oziroma sodelujemo kot eden izmed partnerjev v raziskavah, bodisi pri zasnovi, njihovi izvedbi ali analizi in predstavitvi rezultatov.

Raziskave izvajamo tudi za zunanje naročnike. Za vas lahko v celoti ali delno izvedemo naslednje storitve:

  • Priprava načrta in protokola raziskave izhajajoč iz namena in ciljev raziskave;
  • Organizacija raziskave s pridobivanjem in vključevanjem ustreznih strokovnjakov in raziskovalnih ustanov, ki so potrebni za njeno izvedbo;
  • Priprava raziskovalne dokumentacije in pridobivanje potrebnih soglasij;
  • Priprava finančnega načrta raziskave;
  • Izvedba raziskave v sodelovanju s partnerskimi raziskovalnimi ustanovami; 
  • Analiza rezultatov;
  • Izdelava poročila o raziskavi v obliki znanstvenih poročil in objav v strokovni literaturi.

Pri raziskovalnem delu izpolnjujemo visoke strokovne in etične standarde. Naše osnovno vodilo je, da se lotevamo le raziskav, ki temeljijo na relevantnih znanstvenih vprašanjih, pri katerih lahko z ustrezno metodologijo, ki nam je na voljo, pridemo do jasnih odgovorov. Pri interventnih kliničnih raziskavah to pomeni predvsem dvojno-slepe, s placebom kontrolirane raziskave. Ne izvajamo post-marketinških raziskav, katerih glavni namen je promocija nekega izdelka na tržišču.

Izvedba širokega nabora različnih raziskav je mogoča na podlagi projektnega angažiranja strokovnjakov z različnih področij: klinične medicine, mikrobiologije, imunologije, farmacije, živilstva, genskega inženirstva, bioinformatike in statistike v Sloveniji in v tujini.

Če vas zanima sodelovanje z nami na znanstvenoraziskovalnem področju, vas vabimo, da stopite v stik z nami preko elektronske pošte info@probiotics.si