STROKOVNE PUBLIKACIJE

 

Junija 2014 je Inštitut za probiotike in funkcionalno hrano, d.o.o., izdal mednarodni učbenik »Intestinal microbiota, probiotics and prebiotics«, ki je namenjen strokovnjakom s področja zdravstva (zdravnikom, farmacevtom, dietetikom itd.), ki se pri svojem delu srečujejo s praktičnimi vprašanji o uporabi probiotikov in prebiotikov pri svojih bolnikih. Za razliko od drugih podobnih del, knjiga temelji na praktični rabi, se pravi, skuša odgovoriti, ali sploh in če, katere probiotike in prebiotike je smiselno uporabiti za različne zdravstvene indikacije. Avtorji posameznih poglavij so vodilni mednarodni strokovnjaki s področij o katerih pišejo. Vsi izhajajo iz kliničnih ali raziskovalnih ustanov, tako, da so njihova poglavja napisana neodvisno od morebitnih interesov farmacevtske in prehranske industrije. Vsako izmed poglavij predstavlja sistematičen pregled bistvenih spoznanj o vlogi mikrobiote pri nastanku posameznih bolezni, predvsem pa celovit pregled kakovostnih kliničnih raziskav o učinkovitosti probiotikov in prebiotikov pri njihovem preprečevanju in zdravljenju, meta-analiz teh raziskav ter obstoječih mednarodnih strokovnih smernic. Avtorji so bili s strani glavnega urednika naprošeni, da svoja poglavja napišejo v obliki, ki bo razumljiva tudi strokovnjakom s področja zdravstva, ki nimajo večjega specifičnega znanja s področja mikrobiologije, probiotkov in prebiotikov in predvsem z jasnimi praktičnimi sporočili (kdaj, kateri specifični sev ali prebiotično snov) je smiselno uporabiti.

Za ogled kazala vsebine knjige in podatkov o avtorjih kliknite tukaj.

Kako pridem do knjige?

Knjiga je namenjena mednarodni strokovni javnosti kot pomoč pri odločanju o smiselni uporabi probiotikov in prebiotikov in je zato napisana v angleškem jeziku. Na Inštitutu smo se odločili, da je ne bomo tržili preko knjigarn oziroma v maloprodaji. Možno je naročanje manjšega števila knjig v paketih  neposredno preko inštituta. Za informacije o naročilu knjige kontaktirajte info@probiotics.si